Irans folkrättsbrott ignoreras

I sann anda av lätt desinformation vill jag fånga er uppmärksamhet med just den rubriken. Nu kommer den här bloggposten inte att handla om Iran … som sådant. Men hade jag skrivit Persien använde giftgas i kampen mot Rom skulle ingen ha läst det här.

Så ja, jag gör en Marklund och säger sanningen – fast bara lite.

SvD uppmärksammar i vart fall en intressant arkeologisk upptäckt. En brittisk arkeolog säger sig ha funnit bevis för att

Persien, eller mer korrekt det Sassanidiska Väldet, år 257 använde sig av kemisk krigföring i erövringen av gränsstaden Dura-Europos. Perserna använde sig av brinnande bitumen, en kolväteförening som vid upphettning avger giftiga gaser. Med tanke på att bitumen, förutom svavelkristaller och kolväten, också kan bära tungmetaller och arsenik var det, antar jag så där helt lekmannamässigt, en fett dödlig förening de gamla perserna använde.

Vilket leder in på följande:

”Undertecknade, befullmäktigade ombud förklara å sina respektive regeringars vägnar,i betraktande av att användandet i krig av kvävande, giftiga eller liknande gaser ävensom av alla likartade vätskor, ämnen och medel med rätta fördömts av den allmänna opinionen i den civiliserade världen och i betraktande av att förbud mot sådant användande förekommer i traktater, vartill flertalet av världens stater anslutit sig, samt i syfte att göra nämnda förbud allmänt erkänt såsom en del av folkrätten, i lika mån bindande för nationernas samvete och handlingssätt, att de Höga Fördragsslutande Parterna, i den mån de icke redan äro anslutna till traktater, vilka förbjuda sådant användande, erkänna nämnda förbud, överenskomma att utsträcka detsamma att gälla användandet av bakteriologiska stridsmedel samt erkänna sig gentemot varandra bundna av denna förklaring.”

(Källa: Protokoll i Genève den 17 juni 1925 rörande förbud mot användande i krig av kvävande, giftiga eller liknande gaser och bakteriologiska stridsmedel)

Därför anser jag att Italien har legitima skäl att stämma Iran inför en internationell domstol med skadeståndskrav för den skada det Romerska Riket – föregångaren till Italien – led av Persiens/Sassanidiens – föregångare till Iran – inhumana angrepp. Just så!

Sen tänker jag efter … Rimligen är det här obskyr legal mark att trampa på. Varken Rom eller Persien skrev under Genévekonventionen, och Géneve hette förresten Geneva då. Ett stort legalt hinder är möjligen att Génevekonventionen inte antogs förrän på 1900-talet, alltså drygt 1700 år _efter Duras fall … men det är, anser jag, petitesser.

För det här handlar om Massmord, om folkrättsbrott, om oskyldig slakt av oskyldiga (romerska legionärer … och kvinnor och barn, och gravida)! När det handlar om folkmord får inte Sanningen komma i vägen! Där får jag definitivt medhåll av svensk vänster (hoppas jag).

Å andra sidan är det ett tveeggat svärd … för om nu dörrarna öppnas för italiensk romersk rättvisa gentemot iransk persisk folkkriminalitet, så ligger Italien lite illa till … På rak arm kan jag ge en lista – uppdatera den gärna – med stater, som skulle kunna använda sig av folkrätt i sin kamp för rättvisa gentemot Italien. Staterna är, de vilka lidit av romersk ockupation:

Sicilien, Sardinien, Korsika, Malta, Spanien, Etiopien, Libyen, Marocko, Egypten, Palestina, Libanon, Israel, Syrien, Jordanien, Rumänien, Bulgarien, Grekland, Turkiet, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Frankrike, västra Tyskland, Danmark, Belgien, Holland, England, Wales.

Fast Skottland får inte vara med. SKottland uppförde sig illa. De ville inte bli ockuperade, istället blev de en slags nordbrittisk variant av Gaza/Västbanken – inmurade.

De gamla romarna, de kunde det där med krig. Det är tydligt det. Perserna var inte så oävna de heller, förstås …

– – – – –
Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s