Neo blog – på kanslisvenska

Neo blog skriver om utredningen för föräldrastöd, från Socialdepartementet. Neo tycker att det är byråkratiskt och rubricerar sin artikel med språka på byråkratiska. Nå, för att aktuella tjänstemän ska förstå vad Neo skriver – och de skriver en hel del förnuftigt, bland annat ”Se bara till att hålla era tassar borta från folks rätt att vara anonyma på nätet så kan nog föräldraskapets svåra frågor fortsätta dryftas online.” – så följer här en översättning av Neo-artikeln till kanslisvenska.

(Eftersom jag inte nästan alls längre jobbar inom offentlig sektor skiter jag fullkomligt i en viss kommuns riktlinjer för att skriva så ”vanligt folk” förstår.)

Hrrmm hmmhmm!

– – – – –

En argumentativ ståndpunkt i idéskapandet av populismpropositionalitet baserad på masskommunikativa populisminriktade eterburna programpunkter och den efterkommande lanseringen av sagda idéskapande som politiskt styrda statliga propositioner på kollegialt generativ kommunal nivå anses inte generellt sett som en altitudmässig ståndpunkt. Dock, som propagandistiskt medel för den så kallade populasen – generiskt sett kallad ”medelsvensson”, det vill säga ett generellt tvärsnitt av medelmedborgare i en kommunorganisation utifrån ett av SCB fastlagt statistiskt mått (ISO-säkrat, se utredning SOU:[numerärt suffix] -, synes kristdemokraternas uppkommna mentalitetsanpassning till en Ny Väg med vad som gemenligen benämns ”föräldrastöd” (se definition – underbyggande verksamhet för paternal verksamhet i privat regi), ej att anse som förhandenvarande undermålig, strikt idémässigt. Under förmiddagen presenterades utredningen ( SOU 2009:131 Föräldrastöd – en vinst för alla. Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap.)

En underliggande politostrukturgenererad uppfattning om föreliggande statligt offentliga utredning är, att i syfte att främja god medborgaranda för kommande generationer (för närvarande ex utero i kommunal och/eller statlig regi delegerad verksamhet, till exempel vanligen benämnt ”dagis” och ”skola”, alltså generationsbundna och åldersdistingerat kategoriska inrättningar för fostran, stöd och kollegialitet), bör det yngre medborgarskiktets ofentliga och privata vårdnadshavare erbjudas statligt underhåll (utöver ekonomisk ersättning). Dock, likt en asocial och ickesoldarisk individ av yngre ålderssnitt vägrar den utredande instansen att delegera eller utförställa vidare information om sagda fråga. Exempelvis är det näst intill omöjligt att bland SOU 2009:131 Föräldrastöd – en vinst för alla. Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap, finna något utöver förslag om nationella råd, samordning på central nivå i kommunen, regional samordning av föräldrautbildare, tvärprofessionella utbildningar och konferenser på regional nivå, lokala strategier, kvalitetsuppföljning och utarbetande av kriterier för öppna jämförelser av föräldrastöd, hitta ett enda förslag som vänder sig direkt till vårdnadshavare för inom en lagligt fastlagen period ännu ej myndiga personer, verksamma inom verksamheter nämnda ovan (kommunal och/eller statlig regi delegerad verksamhet, till exempel vanligen benämnt ”dagis” och ”skola”, alltså generationsbundna och åldersdistingerat kategoriska inrättningar för fostran, stöd och kollegialitet). Det är, för att vara burdus, icke existerande. Dock har en beklaglig språkförbistring mellan å ena sidan för saken relevant myndighet/er, å andra sidan nyss nämnda vårdnadshavare uppstått, en slags etymologisk vardagsslump, så kallad ”bingo” (för förklaring, se relevanta utredningar från Kulturdepartementet).

Det är dock av godartad betydelse, det nyss nämnda (refererande till, bland annat, utredningar av Kulturdepartementet). En väsentlig punkt i den omnämnda utredningen SOU 2009:131 Föräldrastöd – en vinst för alla. Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap, är, till exempel, det defintivt akuta behovet av en utredning kring utredningen av förutsättningar för en nationell föräldratelefon (i betydelsen telefon inbegrips ej digitala media, såsom elektronisk post eller liknande verksamhet; möjlighet för undantag från denna begrepps formulering ges i separat bilaga, sekretessbelagd, från Försvarets RadioAnstalt, FRA). Sålunda äskas en utredning av en utredning, helt i linje med en offentlig sektorpolitisk anmodan om ökade resurser för utredande instanser. Interpellera gärna till ansvarig byrådirektör angående, med hjälp av eterburen elektronisk sökteknik, definitionen ”föräldratelefon”, vilket bör ge resultat – försåvitt förfrågan skett genom relevanta myndighetskanaler – att ”föräldratelefon” redan är ett vedertaget begrepp av för denna fråga ej tillfrågade remissinstanser (Barnens Rätt I Samhället, BRIS, samt Rädda Barnen). Obstruktion föreligger ej.

En annan mentalt definierad process, gemenligen benämnd ”idé”, är att för relevant målgrupp erbjuda en så kallad adolescent central, med tanke på modern teknik lämpligen anlagd å det internationella datanätverket (vilket, enligt tidigare utredningar, se dessa, kan komma att eller kommer att övervakas av Försvarets RadioAnstalt)
, varmed vårdnadshavare och målsmän för individer av ej uppfylld myndighetsnivå (18 år) kan vända sig för förfrågningar om och kommunikation med sinsemellan respektive vårdnadshavare och/eller målsmän, eller likartad person. Dock förutsätter detta att medborgare, tillika medborgare och vårdnadshavare och målsmän för
för individer av ej uppfylld myndighetsnivå (18 år), inte redan kommunicerar mellan respektive kanal (privat eller offentlig, exempelvis via kontakt med BVC, MVC, BUP eller liknande relevant myndighet eller offentlig serviceinrättning, hit räknas också sociala myndigheter samt polisväsendet). En invändning mot ovan bör vara att Staten ej bör inskränka medborgarnas rättighet till intergritetskänslig informationsutbytelse (under förusättning att sagda kommunikation ej försvårar eller hotar nationella intressen). Med förbehåll inställer sig vissa auktoriserade utredare till ståndpunkten att Staten ej bör inkräkta eller på något sätt hämma medborgare, vårdnadshavare och målsmäns för individer av ej uppfylld myndighetsnivå (18 år), kommunikation, för att därigenom upprätta och underbygga en god moral hos vårdnadshavare och målsmän för individer av ej uppfylld myndighetsnivå (18 år).

Det kan dock erbjudas en carte blanche ity kostnaden inte vesäntligt inkräktar på statens andra offentliga utgifter. Dock bör det omtalas att vi icke bör upplysa populasen om den grad av intoxikation som möjligen rådde under utredningen och sammanfattandet av utredning SOU 2009:131 Föräldrastöd – en vinst för alla. Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap.
– – – – –

Klart som korvspad, alltså. Grattis, Neo (by klokbokproxy).

– – – – –
Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Annonser

11 thoughts on “Neo blog – på kanslisvenska

 1. Pingback: Helt rätt (om kardinalfel) och roligt | Dexion

 2. Björn Felten: Det har redan gjorts en svensk version av Yes Minister. Den heter Rosenbaddarna och kom ut någon gång på 90-talet, manus av Gustav Olivencrona och Björn Gustavsson (d.ä.!) i huvudrollen. I allt väsentligt en karbonkopia.

  (som finns på piratebay)

 3. Jag tror t om, om jag inte missminner mig, att serien rycktees ur tablån innan den ens sänts till hälften, detta då BBC hotade stämma SVT för plagiat.

  Det var vissst en liten skandal.

 4. Tänka sig att den där serien hade jag totalt glömt bort. Tack för tipset. Synd att han/hon som rippat sina gamla VHS-inspelningar av serien inte hade med första avsnittet bara, men visst visar väl detta vilken kulturgärning TPB utför?

 5. Möjligtvis visar det att de förlag osv som ligger bakom inte är medvetna om att det finns en efterfrågan, men att påstå att TPB utför en kultugärning genom att tillåta att material som enligt upphovsrätt inte är lagligt att tanka hem finns tillgängligt är att ta i. Rätt kraftigt. Tycker jag, men jag är ju en sådan där bakåtsträvande moraltant som anser att folk skall få betalt för det arbete de utför.

 6. Pingback: Dags att njuta av lite kanslisvenska « En Elak Jävel

 7. Pingback: Porrsökning med förhinder « Herr Klokboks Kollektion

 8. Pingback: Interpellera gärna till ansvarig byrådirektör « Mattias Svensson

 9. Pingback: Interpellera gärna till ansvarig byrådirektör | Magasinet Neo

 10. Pingback: Helt rätt (om kardinalfel) och roligt | Dexion Opinion

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s